پاسخ: 

پیچهای الیت یا مینی فیکس در سال 1980 توسط شرکت هفله ابداع شدند. هر کدام از این پیچها  (که امروزه کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده اند) دارای سه قسمت هستند: یک رول پلاک، یک پیچ و یک مهره.  از مزایای این نوع اتصالات می توان به سرعت و دقت بسیار بالا (به دلیل ماشینی بودن کلیه مراحل سوراخکاری)، استحکام کششی بالاتر از پیچهای معمولی، سهولت و سرعت بیشتر نصب محصولات،  قابلیت مونتاژ و دمونتاژ به دفعات و بدون کاهش کیفیت اتصال و نیز دیده نشدن محل اتصال، اشاره نمود.