پاسخ: 

فرایند مات کردن شیشه توسط نوعی ماسه خاص (که با شدت زیاد بر روی آن پاشیده می شود) را سند بلاستینگ  گویند. شیشه های سندبلاست شده دارای کاربردهای متفاوتی در  طراحی داخلی هستند که از آن جمله می توان به استفاده از آنها در  پارتیشن های اداری اشاره نمود. شرکتها و سازمانها معمولاً از طرفداران پر و پا قرص این نوع شیشه هستند، چرا که می توانند از این تکنیک برای حک کردن طرح لوگو، برند و یا حتی شعار سازمانی خود، بهره گیرند. همچنین استفاده از این نوع شیشه در فضای آشپزخانه، حمام و نیز دکور فروشگاهی بسیار رایج است.