فایل‌ها باید کوچکتر از 2 MB باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx rar zip.