دفتر مرکزی:

تهران ، قیطریه ، خیابان روشنایی ، شماره 13 

22230089

 

ایمیل:

info@tidana.com

tidana.ir@gmail.com